Psichodinaminė / psichoanalitinė terapija

KUO PSICHODINAMINĖ PSICHOTERAPIJA SKIRIASI NUO KITŲ PSICHOTERAPIJOS KRYPČIŲ?

Psichoterapijos tyrėjai, ilgai gilinęsi ir aiškinęsi įvairių psichoterapijos krypčių skirtumus ir panašumus, nustatė, kad psichodinaminei psichoterapijai būdingi tokie bruožai:

  • Ypač daug dėmesio skiriama jausmams ir jų raiškai: terapeutas padeda klientui atpažinti ir aptarti kuo įvairiausius jausmus, net jei jie itin nemalonūs ar prieštaringi. Tiek terapeutas, tiek klientas pripažįsta, kad nepakanka problemos suprasti protu – būtina ir emocinė įžvalga.
  • Tyrinėjama, kaip klientas išvengia nemalonių ar stresą keliančių minčių ar jausmų: terapeutas domisi ir tyrinėja, kokiu būdu klientas saugo save nuo sudėtingų dalykų. Šie būdai gali būti sąmoningi arba nesąmoningi, pavyzdžiui, vėlavimas į susitikimus, pastangos pakeisti temą, priėjus prie svarbių, bet skausmingų klausimų.
  • Pasikartojančių temų ar elgesio schemų atpažinimas: terapeutas skatina klientą pastebėti pasikartojančius mąstymo, reakcijų, santykių modelius. Klientui jie gali būti jau pažįstami arba visiškai nepastebėti anksčiau.
  • Praeities patyrimo svarba: psichodinaminė psichoterapija pripažįsta, kad praeityje buvę dalykai, ypač ankstyvoji patirtis su artimiausiais žmonėmis, turi nemažai įtakos jo dabartiniam gyvenimui.
  • Dėmesys tarpasmeniniams santykiams: psichodinaminė psichoterapija tyrinėja, kaip santykiuose su kitais žmonėmis formuojasi ir atsispindi įvairūs asmenybės bruožai, kurie gali padėti arba trukdyti šiems santykiams.
  • Dėmesys santykiams terapijoje: kliento ir terapeuto ryšys suteikia informaciją apie tarpasmeninius santykius, kuriuos klientui teko patirti praeityje. Tai, kaip klientas suvokia terapeutą, neretai atspindi jo ankstesnius ryšius, todėl jo ryšys su terapeutu suteikia galimybę klientui keistis.
  • Fantazijų tyrinėjimas: terapeutas skatina klientą atvirai išsakyti savo fantazijas, troškimus, baimes, svajones ir sapnus. Toks tyrinėjimas suteikia galimybę abiems dalyviams suprasti, kaip klientas mato save ir kitus.